Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa GDPR

 

Zaškrtnutím nižšie uvedeného okienka súhlasím so spracovaním osobných údajov:

meno, priezvisko, tel. číslo a e-mail

 

Podľa Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so spracovávaním a uchovávaním mojich osobných údajov týmto udeľujem spoločnosti: Wingo s.r.o.

 

Za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu.Účel spracovania: elektronická komunikácia za účelom poskytovania pracovných ponúk.

Obdobie spracovania: maximálne 1 rok

Práva registovaných:

Kedykoľvek si môže registrovaný vymazať účet s osobnými údajmi.

 

Tento súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujem slobodne, dobrovoľne, ničím nepodmienene a informovane po oboznámení sa s vyššie uvedenými informáciami o spracovaní osobných údajov.